Programs

  November 2015  
SunMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySat
1 2
Nov 2, 2015
2h 30m Substantive
30m Professionalism
3 4 5
Nov 5, 2015
5h 30m Substantive
30m Professionalism
6 7
Nov 7, 2015
4h 45m Substantive
2h 15m Professionalism
8 9
Nov 9, 2015
5h Substantive
1h Professionalism
10
Nov 10, 2015
5h 30m Substantive
1h Professionalism
11 12
Nov 12, 2015
4h Substantive
n/a Professionalism
13
Nov 13, 2015
3h Substantive
30m Professionalism
14
15 16
Nov 16, 2015
3h 45m Substantive
15m Professionalism
17
Nov 17, 2015
1h 30m Substantive
n/a Professionalism
18
Nov 18, 2015
2h 45m Substantive
15m Professionalism
19
Nov 19, 2015
4h Substantive
2h Professionalism
20
Nov 20, 2015
2h 30m Substantive
30m Professionalism
21
22 23
Nov 23, 2015
n/a Substantive
1h 30m Professionalism
24
Nov 24, 2015
3h Substantive
1h Professionalism
Nov 24, 2015
2h 30m Substantive
30m Professionalism
25
Nov 25, 2015
n/a Substantive
2h Professionalism
26
Nov 26, 2015
2h 30m Substantive
30m Professionalism
27 28
29 30
Nov 30, 2015
5h Substantive
1h Professionalism
Top of Page